Sprekers

Sprekers:

Wernard Bruining is cannabispionier en was eigenaar van Mellow Yellow (1973-1978) de eerste coffeeshop in Amsterdam en Positronics (1985-1997) de eerste growshop in Europa. Beide werkten op basis van het ‘gesloten club’ concept. Promoot dit idee met hernieuwde energie sinds ex-burgemeester Gerd Leers in 2008 stelde dat er een oplossing moest komen en als die er niet kwam alle coffeeshops “dan maar” moesten worden gesloten.

Marc Josemans is coffeeshophouder, voorzitter van de VOCM (Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht) en lid van de Taskforce Handhaving Cannabis. Deze werkgroep, opgericht in de zomer van 2010, bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod en het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden. Namens de THC presenteert hij het reguleringsmodel ‘Van gedogen naar handhaven’.

Lisa Lankes, eigenaresse van coffeeshop Pink in Eindhoven en actief lid van de Verenigde Coffeeshops Eindhoven en het Platform Cannabis-ondernemingen Nederland. Citaat: “In de regio is een tekort aan coffeeshops voor de eigen bevolking die cannabis gebruikt. Wij zien geen reden waarom burgemeesters in de omliggende gemeenten hun eigen gebruikers niet kunnen faciliteren.”

Paul Schenderling, vice-voorzitter CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. Het CDJA presenteerde eind vorig jaar het rapport No Nonsense, waarin zij pleit voor door de overheid gereguleerde teelt van cannabis.
Tweet: “Urk verbiedt wiet op straat. Mooi zo! Volgens het CDJA mag dat in heel NL verboden worden.”

Maarten van Ooijen is landelijk bestuurslid van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de  ChristenUnie. In het dagelijkse leven is hij bezig met de afronding van zijn bachelor sociologie. Ook is hij bevoegd 2e graads docent Maatschappijleer. Van Ooijen is bij Perspectief verantwoordelijk voor de binnenlandse politieke standpunten.

Freek Polak was als psychiater tussen 1994 en 2003 verantwoordelijk voor de drugsafdeling van de GGD in Amsterdam. Thans is hij een van de drijvende krachten achter de Stichting Drugsbeleid, en vertegenwoordigt hij de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (ENCOD) bij de bijeenkomsten van het VN-Drugsagentschap (UNODC) in Wenen. Freek Polak zal het slotwoord spreken van het derde Cannabis Tribunaal.

Getuigedeskundigen:

August de Loor kent de drugswereld als geen ander. Als straathoekwerker, consulent van maatschappelijke organisaties die rond drugs werkzaam zijn maar vooral als verantwoordelijke van het Adviesburo Drugs in Amsterdam. Dit Buro tracht de kennis en inzicht in alles wat met drugs te maken heeft te vergroten en deze kennis ter beschikking te stellen aan een breed publiek, om de negatieve gevolgen van drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken.

Nicole Maalsté studeerde algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt al jaren de Nederlandse cannabisbranche. In 1993 publiceerde zij Het kruid, de krant en de kroongetuigen: de geschiedenis van hennep 1950-1970. Met Michiel Panhuysen schreef zij Polderwiet (2007), een boek met verhalen van mensen uit de wereld van de wiet.

Hans van Duijn nam in mei 2008 afscheid als voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Sindsdien ijvert hij voor een wettelijke regulering van de markt voor cannabis en andere drugs in Nederland, onder andere met de website Lesscrime.nl en als vertegenwoordiger van de Amerikaanse organisatie Law Enforcement Against Prohibition (LEAP).

Politici:

Lea Bouwmeester is lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA sinds 2006. Voorheen werkte ze als sociaal raadsvrouw en beleidsmedewerker discriminatie bij de gemeente Amersfoort. Citaat: “Het pasjessysteem voor coffeeshops is geen wondermiddel waarmee we alle overlast oplossen. Integendeel, met zo’n systeem verplaats je de problemen en kunnen ze soms zelfs erger worden.”

Martijn Jonk is politicoloog en voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD). Na een stage in China werd Jonk doordrongen van het belang van vrijheid, internationale verhoudingen en democratie. Bij terugkomst besloot hij zijn interesse om te zetten in een lidmaatschap van dé jongerenorganisatie die gaat voor burgerrechten en een liberaler Nederland.

Nine Kooiman is lid van de Tweede Kamerfractie van de SP sinds juni 2010. Zij was eerder werkzaam als jeugdhulpverlener en gezinsvoogd, en zat kort in de gemeenteraad van Nieuwegein. Tweet: “Vandaag debat gehad over plan Taskforce Handhaving Cannabis om softdrugs te reguleren. Goede voorzet om de criminaliteit te bestrijden.”

Paul Schenderling, vice-voorzitter CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. Het CDJA presenteerde eind vorig jaar het rapport No Nonsense, waarin zij pleit voor door de overheid gereguleerde teelt van cannabis.
Tweet: “Urk verbiedt wiet op straat. Mooi zo! Volgens het CDJA mag dat in heel NL verboden worden.”

Voorzitters:

Michael Schaap is televisie- en radiomaker voor o.a. de VARA, de VPRO en Mediamatic. Schaap was betrokken bij programma’s als Waskracht, Levy & Sadeghi en Het Geluk van Nederland en maakte in 2009 de documentaire De Viagraman, over het taboe en de afhankelijkheid van een blauw pilletje. Evenals tijdens het tweede Cannabis Tribunaal zal hij de ochtendzittingen voorzitten.

Frans Weisglas studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte voor het ministerie van buitenlandse zaken en zat van 1982 tot 2006 voor de VVD in de Tweede Kamer, waar hij de laatste vier jaar de voorzittershamer hanteerde. Dat laatste doet hij traditiegetrouw ook tijdens het slotdebat van het  Cannabis Tribunaal.

Rechter:

Hendrik (dr. H.J.R.) Kaptein studeerde (rechts)filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij promoveerde op grondslagen van ethiek en ethisch denken. Hij  is verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar hij zich bezighoudt met beroepsethiek voor juristen, strafrechtstheorie en juridische argumentatie, ook voor een breder publiek. Daarnaast doet hij allerlei ander bestuurlijk (vrijwilligers)werk en is hij hoofdklokkenluider van de Oude Kerk in Amsterdam.