Over ons

Het Cannabis Tribunaal wordt georganiseerd door de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), een landelijk samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties en personen die rechtstreeks te maken hebben met het cannabisbeleid.

VOC vergadering, maart 2011

De VOC is opgericht na afloop van het eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag, op 1 en 2 december 2008. In Nieuwspoort debatteerden wetenschappers, activisten, ondernemers en politici twee dagen lang over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid.

Geen enkele politieke partij of organisatie bleek in staat om steekhoudende argumenten aan te dragen ter verdediging van het huidige strafrechtelijke verbod op cannabis.

De VOC is ervan overtuigd dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is, die geen problemen oplost, maar die slechts versterkt of zelfs veroorzaakt.

Het doel van de VOC is de wenselijkheid van opheffing van het cannabisverbod onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking, de media en de politiek.

Belangrijke middelen zijn de VOC-website en mailinglist, het Cannabis Tribunaal en de publieksmanifestatie Cannabis Bevrijdingsdag, die dit jaar op 8 mei plaatsvindt in het Amsterdamse Westerpark.

Daarnaast voert de VOC een permanente lobby richting media en politiek, met ingezonden brieven, opiniestukken, persberichten en bliksemacties.

Bezoek voor meer informatie over de VOC onze website www.voc-nederland.org