Maandag 16 mei 2011, Studio Dudok, Den Haag

Live uitzending

Dit jaar organiseert de VOC (Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod) voor de derde keer het Cannabis Tribunaal.

Gerd Leers, tweede Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010

Op dit tribunaal staat de vraag centraal waar het heen moet met het Nederlandse cannabisbeleid, na 35 jaar gedogen.

Een dag lang (tussen 10.00 en 17.00 uur) debatteren politici, betrokken burgers, experts en publiek over het cannabisbeleid zoals dat er in de toekomst uit zou kunnen zien. Aan het eind velt een rechter een oordeel over de kwaliteit van de gebruikte argumentatie.

Het Cannabistribunaal is live te volgen op deze site, ofwel op die van de VOC of van Encod.

Kijkers kunnen reageren met een mailtje naar info@voc-nederland.org

Waarom dit tribunaal?

Dries van Agt, tweede Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010

Sinds de jaren ’70 voert de Nederlandse overheid een gedoogbeleid ten aanzien van cannabis. Verkoop van kleine hoeveelheden aan volwassenen is toegestaan in coffeeshops, maar teelt van cannabis, bijvoorbeeld om deze shops te bevoorraden, is verboden.

Door het ontbreken van een duidelijke, werkbare en wettelijke regeling rond de teelt van cannabis ontstaat veel overlast. De bestrijding van de illegale hennepteelt legt een zware druk op de beschikbare middelen van politie en justitie, terwijl criminele organisaties veel geld verdienen aan het verbod op cannabis.

Voor problemen zoals het massale “cannabistoerisme” in de grensstreken lijkt geen oplossing mogelijk zonder een wettelijke regulering van de “achterdeur”. Het verbod op cannabis maakt controle op het product onmogelijk, en bemoeilijkt de preventie van eventuele risico’s voor de volksgezondheid.

Slotdebat Cannabis Tribunaal 2010

Daarnaast belemmert het de ontwikkeling van veelbelovende medicinale toepassingen. Ook onderzoek naar de talrijke industriële gebruiksmogelijkheden van het gewas ondervindt hinder van de illegale status van de hennepplant.

De laatste jaren klinkt steeds vaker de roep om een wettelijke regulering van de cannabismarkt. Niet alleen betrokken burgers, ook wetenschappelijke experts, vertegenwoordigers van politie en justitie en lokale overheden scharen zich achter deze oproep. Desondanks lijkt de regering Rutte vastbesloten het verbod op cannabis verder aan te scherpen.

In het cannabisbeleid gaapt een diepe kloof tussen burger en politiek. Op het Cannabis Tribunaal proberen we deze kloof te overbruggen.

Politici, grijp Uw kans om het de burgers uit te leggen!

V.l.n.r.: Michiel van Nispen (SP), Fred Teeven (VVD), Cisca Joldersma (CDA), Frans Weisglas (voorzitter), Jesse Klaver (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) - alle foto's © Gonzo Media -